Ruimte voor instroom.

 
Wij hebben in het huidige schooljaar beperkt plaats voor instromers.

Schooljaar 2018-2019
Instroom in leerjaar 1, 2, 3 en 4 HAVO is, vanwege het maximum aantal leerlingen, niet meer mogelijk.

In schooljaar 2018-2019 wordt in klas 4 VWO geen Economie & Maatschappij (EM)-profiel aangeboden. Instromers kunnen voor deze klas kiezen voor een gecombineerd Natuur & Techniek-/ Natuur & Gezondheid (NT/NG)-profiel.