Mediatheek.

Met de leerlingenkaart kunnen Helder-leerlingen gebruikmaken van de mediatheek van het Sint-Joriscollege.

Voor de mediatheek gelden de volgende regels:

• Leerlingen zijn verantwoordelijk voor boeken die op hun naam staan. Het is niet geoorloofd de leerlingenkaart uit te lenen. Het inleveren van boeken kan uitsluitend in de mediatheek bij een van de medewerkers.
• Lenen kan alleen met de leerlingenkaart. De uitleentermijn is drie weken. Verlengen van de uitleentermijn (maximaal twee keer) kan ook telefonisch, behalve als het boek is gereserveerd.
• Als boeken te laat worden teruggebracht, wordt vervolgleengeld van € 0,10 per boek per dag in rekening gebracht, met een maximum van € 2,50 per boek. De dagen waarop de mediatheek gesloten is, gelden niet als boetedag.
• Boeken die beschadigd of kwijtgeraakt zijn, dienen te worden vergoed.
• Het is niet toegestaan in de mediatheek te eten, te drinken of de rust te verstoren. De jassen gaan aan de kapstok. Leerlingen houden de ruimte netjes.
• De mediatheek is elke dag geopend van 09.00 tot 16.00 uur. Tijdens de tweede pauze is de mediatheek gesloten.

Voor het werken aan een computer hebben leerlingen een wachtwoord nodig. Bij het begin van hun schoolcarrière op Helder krijgen ze hierover een instructie. Als het wachtwoord is vergeten, kan tegen betaling van € 2,00 een nieuw wachtwoord bij de mediatheek worden aangevraagd.